2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı K-10 Koleji Bursluluk Sınavı Başvurusu

*
*
*
*
*
*
*

BURSLULUK SINAVI ŞARTNAMESİ

AMAÇ: Özel Kavaklı On Ortaokulu ve Özel Kavaklı On Anadolu Lisesi’nde burslu okuyacak öğrencileri belirlemek ve bilgi birikimini ölçmektir.

YASAL DAYANAK: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Burs verilme şartları ve oranları. İlgili yönetmeliğe göre:

“Bir yıllık öğrenim ücretinin bir kısmının veya tamamının karşılanması,” şeklinde burs verilecektir.

 

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI

 1. Özel Kavaklı On Ortaokulu ve Özel Kavaklı On Anadolu Lisesi bursluluk sınavı 2017 – 2018 Eğitim-Öğretim yılında 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflarında okuyan öğrenciler için uygulanacaktır.
 2. Öğrencilerin bursları 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere başlayacaktır.
 3. Sınav başvuruları ilgili yönetmelik gereği ÜCRETSİZ ve ücretsiz olmak zorundadır.
 4. Özel Kavaklı On Ortaokulu ve Özel Kavaklı On Anadolu Lisesi’nde yapılacak olan bursluluk sınavı başvuruları www.k10koleji.k12.tr (www.k10koleji.com) adresinden online olarak ya da Okul Müdürlüğümüze başvurarak form doldurmak suretiyle alınacaktır.
 5. Öğrencileri başvuruları alındıktan sonra sınava girecekleri salon bilgileri en geç 16 Şubat 2018’de başvuru formunda belirttikleri veli ve öğrenci cep telefonu numarasına mesaj olarak gönderilecektir. Kendisine teknik sebeplerden SMS ulaşmayan velilerimiz ve öğrencilerimiz de başvurdukları tarihte okulumuza gelerek sınav başvurusunu yapabilirler.
 6. Öğrenciler sınava nüfus cüzdanı getirmek zorundadır. Başvuru esnasında okulumuza yanlış bilgi veren öğrencilerin sınav sonucu iptal edilecektir. Sınav soruları okulumuz ölçme ve değerlendirme birimi tarafından belirlenecek yine aynı komisyon birimi tarafından değerlendirilecektir.
 7. Sınavda hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına müsaade edilmeyecektir. Sınava cep telefonuyla girilmeyecektir.
 8. Ortaokullarda belirtilen sınav süresinden önce hiçbir öğrenci sınavdan çıkarılmayacaktır. Yine sınav başladıktan sonra ilk 10 dakikaya kadar geç kalan öğrenciler sınava alınacak ancak daha sonra gelecek öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Geç kalan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

 

SINAV TARİHİ ve SAATİ

 

18.02.2018 Pazar

Oturumun Başlama Saati: 10.00 (9. 10. ve 11. Sınıf)

 

SINAVIN UYGULANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULUMASI

Sınavın değerlendirilmesi okulumuz ölçme değerlendirme birimi tarafından yapılacaktır.

 

 • 9. sınıflara Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden toplam 120 Soru / (Süre: 120 Dakika)
 • 10. sınıflara Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden toplam 120 Soru / (Süre: 120 Dakika)
 • 11. sınıflara Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden toplam 160 Soru / (Süre: 160 Dakika)

 

Lise gruplarının tüm sınavları beş seçenekli olacak ve 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir

 

b) Sınav bitiminde soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları sınav salon sorumlusuna teslim edilecektir

c) Mazeretin türü ne olursa olsun sınava giremeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmeyecektir

d) Veli elde edilen başarıyı sadece belirlenen amaçla ilgili kullanabilir, başka talepte bulunamaz. (Örneğin başarısının karşısında nakdi olarak herhangi bir talepte bulunamaz.

e) Bir sınıf düzeyinde, puanına göre başarı indirimi hak kazanmaya esas olan derecelerde birden fazla öğrenci olması durumunda; resmî kurumların yerleştirmede puan eşitliğinde uyguladığı kriterler dikkate alınarak, öncelik sırasına göre Matematik-Türkçe net sayılarına bakılacaktır. Şartların eşit olması durumunda ise doğum tarihlerine bakılacaktır. Öncelik, yaşı daha küçük olan öğrencinin olacaktır.

f) Sınav esnasında usulsüzlük yapan ve kopya çektiği belirlenen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır

g) Öğrencilerin kazandıkları indirim sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Yemek ve okul servisi ücreti bu kapsamın dışındadır

h) Öğrenci hangi başarı indirimini kazınırsa kazansın, davranışlarıyla ilgili bir sorun yaşanması durumunda ortaokullarda Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu, Liselerde Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu kararıyla sonuca bağlanması kaydıyla indirim hakkını kaybeder.

ı) Sınavlar 7 gün içerisinde değerlendirilip 26 Şubat 2018 Pazartesiden itibaren velilere Sınav Sonuç Belgeleri teslim edilecektir. Bu esnada öğrencinin kazandığı bursluluk veya indirim oranı veliye bildirilecektir.

 

SINAV BAŞARISINA GÖRE BURSLULUK ORANLARI

%100 – %95 başarılı olan öğrencilere                       %100 Burs (Her seviyede 1 kişi)

%95 – %90 başarılı olan öğrencilere                         %90 Burs (Her seviyede 2 kişi)

%90 – %80 başarılı olan öğrencilere                         % 80 Burs (Her seviyede 2 kişi)

%80 – %70 başarılı olan öğrencilere                         % 70 Burs (Her seviyede 2 kişi)

%70 – %60 başarılı olan öğrencilere                         % 60 Burs (Her seviyede 5 kişi)

%60 – %50 başarılı olan öğrencilere                         %50 Burs (Her seviyede 10 kişi)

%50 – %30 başarılı olan öğrencilere                         %30 Burs (Her seviyede 20 kişi)

 

SONUÇLARA İTİRAZ

İtirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra bir mesai günü içerisinde mesai bitimine kadar okulumuz idaresine yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar aynı gün içinde sonuçlandırılacak ve belirtilen usul hâricinde yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

K-10 KOLEJİ

ÖZEL KAVAKLI ON ANADOLU LİSESİ

ÖZEL KAVAKLI ON ORTAOKULU

İletişim Bilgileri

Atatürk Bulvarı No: 197 Kavaklıdere / ANKARA

Tel: 468 18 18 • www.k10koleji.com