s2

K-10 Koleji Rehberlik Servisi

Bir okul için akademik çalışmalar ne denli önemliyse güven, saygı, işbirliği ve gizlilik ilkesine dayalı rehberlik, danışmanlık hizmetleri de o denli önemlidir. Çünkü çocuğun ruhsal yönden sağlıklı olması duygusal ve sosyal yönden gelişimiyle orantılıdır. Akademik başarı da bunun hemen ardından gelir. Bu bağlamda okulumuzda öğrenci merkezli olmak üzere veli-okul işbirliğiyle yapılan rehberlik hizmetlerimizi çok kısa özetlersek öğrencinin;
• Okul içi ve dışında sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurabilmesine sosyal çevreye uyum sağlamasına danışmanlık
• Kendi kendine karar verebilme, sorun çözebilme, kaygı yönetimi, sorumluluk alabilme gibi gelişimlerine destek olma ve bunları izleme
• Gelişim ve başarı için evrensel boyutta geçerli, güvenilir testleri uygulama,
• Akademik performansını, derslere katılımını, sınav sonuçlarını izleme
• Başarısız olduğu derslerde eksiklerinin giderilmesi için her tür önlemi alarak çalışma yapma
• Gelişim, ilgi ve yeteneklerine göre doğru alan seçimine yönlendirme,
• Öğrenciyi her tür sınava yönelik bilgilendirme gibi çalışmalarla özgüveni gelişmiş, başarılı, çağdaş, güvenilir insanlar yetiştirilmesini sağlamaya çalışmaktır.

s1
Okulumuzun hedeflerinden biri de sürekli değerlendirilme sürecinde olmaktır. Eğitim ve öğretimimizin en üst kalite ve standartta olmasını hedeflemekteyiz. O nedenle standartlarımızı onaylatmak adına CIS (Uluslararası Okullar Birliği) tarafından akredite edilmek için başvuru sürecini başlattık. CIS İlköğretim ve lise düzeyi okulların öngörülen kalitede eğitim verdiğini onaylayan saygın bir kuruluş olup kriterlere uygun okullara akreditasyon ‘’denklik’’ belgesi verir.
CIS akreditasyonunun amacı
• Okulun tüm eğitim öğretim aşamalarında mükemmelliği hedeflemesini sağlar,
• Yüksek kaliteli bir eğitim öğretim programını garanti altına alır.
• Okulun, sürekli gelişimle eksiklerini tamamlamasını sağlar
• Dünyadaki benzer okullarla karşılaştırarak, küresel ortamda kendini sınamasına olanak verir.

s6
Eğitim-Öğretimde öğrencilerin başarılı olmaları için her tür model yaşama geçirilirken başarının ölçülmesi de gerekir. İşte bu ölçme ve değerlendirmeler derslerin niteliklerine göre kimi zaman açık uçlu kimi zaman test tekniklerine (yanlış-doğru, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı) uygun hazırlanmış sorularla gerçekleştirilir.

Eğitimde amaç öğrenciye eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, doğru okuma, okuduğunu anlama ve anlatabilme, araştırma yapma gibi zihinsel beceriler kazandırmaktır. Bunların ölçülebilmesi için öğrencilere değişik tür ve nitelikte ödevler verilerek bunlar yanıt anahtarlarına göre puanlanarak değerlendirilir. Analiz raporları çıkarılır.

Yıllardır süren dershanecilik geleneğimizden gelen birikimle hazırladığımız, sınavlara yönelik K-10 serisi yayınlarımız, 100 000’den fazla soru içeren kitap ve testlerimiz her sınıftaki öğrencilerimize kaynak olarak verilmektedir.
Okulumuz gün boyu kapalı devre kamera sistemiyle kontrol edilmekte, öğrenci ve öğretmenleriniz dışında gelenler kimlik kontrolü olmadan, kimi göreceği sorgulanmadan içeri alınmamaktadır. Ders saatleri içinde öğrencinin okul dışına çıkmasına izin verilmemektedir. 24 saat 3 güvenlik görevlisi görev yapmaktadır. Okulumuzda her tür yangına karşı yaygın söndürme sistemi ve itfaiyeden onaylı yangın merdivenleri bulunmaktadır.
Topluluklar içinde geçen günlük yaşamda hijyen ve temizlik çok daha fazla önem kazanmaktadır. K-10 Koleji’nde derslikler ve ortak kullanım alanları, atölyeler, yemekhane, WC, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği türde malzemelerle temizlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimize hijyen ve temizliğin önemi rehberlik çalışmalarıyla benimsetilmeye çalışılmaktadır. Her 350 m2 alan için bir temizlik görevlisi hizmet vermektedir.
Öğrencilerimize hijyenik olarak her gün temizlenen bir yemek salonunda öğle yemeği hizmeti sunulmaktadır. Menüler, öğrencilerin fiziksel gereksinimlerine göre kalori hesabı yapılarak oluşturulmaktadır. Yemekhane görevlileri özel kıyafetli ve eldivenli çalışmaktadır. Öğrencilerin abur cubur yemeyi ana öğün olarak algılama alışkanlığından kurtulmaları için düzenli beslenmenin önemli olduğu anlayışı verilmektedir.
Öğrencilerin düşme, ateşlenme gibi sağlık problemlerine yardım edecek, ilk müdahaleyi yapacak, onları sağlık konusunda bilgilendirecek bir sağlık personeli ve revir de bünyemizde bulunmaktadır. Ayrıca bir bina yanımızda tam teşeküllü Bayındır Hastanesi her an hizmet vermeye hazır konumdadır.
Okulumuzda bilgilendirme amaçlı yapılan etkinlikleri gerçekleştirmek için yanıbaşımızda 250 kişilik konferans salonu bağlantımız mevcuttur.