Bireyin yaşamı boyunca süren eğitim-öğretim, sınırları olmayan, ucu açık bir kavram olup değişik yöntemlerle pek çok alanda gerçekleştirilir. Öğretmenle yüz yüze bire bir gerçekleştirilen eğitim-öğretim ‘’örgün’’dür ve belirli yaş gruplarına yöneliktir.
Yetiştikleri ailenin aynası olan öğrencilerin her biri farklı yapıdadır. O nedenle kalabalık sınıflarda kimi silik kalır kendini belli edemez; kimi sivrilir çabucak öğretmenin gözüne girer; kimi de arkadaşlarının lideri konumuna geçer. Hal böyle olunca da öğretmen 40 dakikalık ders saati içinde her bir öğrenciye yeterli zaman ayırıp ilgi gösteremez. Biraz ilgiyle kazanılacak belki de çok başarılı olabilecek öğrenciler o kalabalık sınıfta kaybolur giderler. Öğrenme, öğrencinin sorumluluğundadır. O istediği ve aktif rol üstlendiği zaman öğrenir. 10 kişilik sınıflarda dikkati sağlamak, düşünceyi harekete geçirmek, katılımı ortaya çıkarmak için öğrenciye güven veren psikolojik atmosferi öğretmen yaratabilir; öğrencinin derse katılması için ‘’fitili ateşleme’’ görevini kolayca yapabilir. Karşısındakiler dinamit bile olsa mutlaka fitilin ateşlenmesi gerekir.
10 kişilik sınıf öğrencisi homojen yapıdaki sınıfında arkadaşlarıyla kendisi arasındaki bilgi, araştırma, çalışma gibi bireysel etkinliklerin eksik ya da fazlalıklarının ayırdına vararak öğretmenle daha sıkı bir iletişim kurabilir. Bu, öğrencinin daha az akranıyla yarışmasıdır.
10 kişilik grupların değişik branşlardaki öğretmenleri her öğrenciyi çok yönlü tanıyabildikleri için onları doğru yönlendirebilir öğrenmelerinin eksiksiz olması için her tür yöntemi uygulayabilirler.
10 kişilik gruplarda öğretmen dersin, öğrencinin, sınıfın öğretmeni olma niteliklerini olduklarını hissettirebilir.
10 kişilik gruplarda bir ders boyunca her öğrenciye en az 4 dakikalık söz hakkı düşer ki bu da öğrencinin kendini ifade edebilmesi için yeterlidir. Daha da önemlisi öğretmen öğrencileriyle daha sık göz teması kurarak öğrencinin dersten kopmamasını sağlar.
İşte, 10 kişilik grupların yararına olan bu durumlar kalabalık gruplara göre kat kat daha fazla bir başarı sağlar.

MİSYONUMUZ: Mutlu, başarılı, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, araştıran-sorgulayan, ilişkilerinde; dürüstlüğü, güveni, hoşgörüyü esas alan ve etkili iletişim kurabilen, kendisiyle barışık, sağlıklı bir güven duygusu ve öz denetim geliştirmiş, işbirliğine yatkın, hukukun üstünlüğüne saygılı, demokratik, yaratıcı ve eleştirel düşünen, öğrenmeye ve yeniliğe açık, entelektüel, paylaşımcı, ulusal kültürünü evrensel değerlerle harmanlayan Atatürk Türkiye’sini ileriye taşıyacak aydın fikirli bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ : Eğitim ve öğretim hizmetlerini çağdaş ölçütler doğrultusunda yürüten, yenilikçi, bilimsel ve sosyal gelişimi hedef edinen, nitelikli bir kurum olmaktır.