MİSYONUMUZ

Her koşulda Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerine sahip bir kurum kimliğini yaşatmak ve sürdürmek.

Ülkenin geçici eğitim politikalarından etkilenmeden ilerlemek.

Bilimle düşünen, insani duygularını geliştiren, toplumsal ve global sorunların farkında, sorunlara çözüm ürete, Türkçeyi ve İngilizceyi / Almancayı hayatında kullanabilen bireyler yetiştirmek.

Öğrenme ortamına aktif katılımla gerçekleştiren ve bilime meraklı bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğretmen kadrosuyla ilerlemek.

Yaparak ve yaşayarak öğrenmek.

Bireysel ve ayrıcalıklı donanımlarla, seçkin ve çok yönlü olmak.

Kurumsal bağlılık ve aidiyeti en yüksek düzeyde tutmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Okulun, bilimi, öğrenmeyi ve çok yönlü eğitimi en iyi şekilde bireysel olarak yapan eğitimcileriyle, okul ortamından beslendiği kazanımlarla ilişkili ve iç disiplini yüksek öğrenciler yetiştirmek.

Her yönüyle gelişen,

Atatürkçü,

Dünya insan ve değerlerine saygılı ve sevgili bireyler yetiştirmektir.