TEMEL DEĞERLERİMİZ

• Atatürk ilke ve devrimlerini, bu çizgide bir demokrasi ve barış anlayışını benimseriz.

• Başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız.

• Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanırız.

• Öğrenci, veli ve toplumun beklentilerini önemseriz.

• Kurumsal işleyişte değişik fikirlere değer veririz.

• Eğitime yönelik her türlü desteği veririz.

• Gelişmede bilimsellik ve akılcılığı temele alırız.

• Okulumuzda yapılan çalışmaların ülkemize ve insanlığa katkı getireceğine inanırız.

• Zamanı iyi kullanmayı temele alırız.

• Estetik duygumuzu, görüşümüzü geliştirerek bunu yaşamımıza yansıtabiliriz.

• Anadilimize değer verir, saygı gösterir, etkili biçimde kullanılmasını amaçlarız.

• Düşünsel ve bedensel emeğe saygı duyarız.

• Sorunlara yaratıcı ve yapıcı çözümler üretmeye çalışırız.

• Dürüstlük, hakkaniyet, erdemli davranışları, hoşgörüyü, barışçıl olmayı, saygı ve sevgiyi önemseriz.